?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Małopolska Chmura Edukacyjna

22 stycznia, 2015

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”,

RPMP.10.01.04-12-0042/20

Okres realizacji: 1.09.2020-31.07.2021 r.

Wartość: 446 638,73 zł ( w tym: 379,642.90 zł współfinansowanie UE)

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3 pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.

Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się na stronie:

http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/malopolska-chmura-edukacyjna/

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy IVLO

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w postępowaniu pn:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”.http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/malopolska-chmura-edukacyjna/zamowienia-2/

Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”,

nr RPMP.10.01.04-12-0065/19

Okres realizacji: 1.09.2019-31.07.2020 r.

Wartość: 348.967,00 zł (w tym: 296.621,95 zł współfinansowanie UE)

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3 pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.

Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się na stronie:

http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/malopolska-chmura-edukacyjna/