?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Poniedziałek 16.09.2019 r.

Luty 11th, 2016

nb. p. Anna Olejniczak – Irla

7-8 1Ap,1Bp,1Cp,1Dp,1Ep,1Fp/DSD – zwolnieni do domu

Wychowanie fizyczne

2 1Fp/ gr 2 – p. Tomasz Bocianowski

3 1Fp/gr 2 – p. Anna Głąb

4 2F/gr 1 – p. Agata Nowak

5 2F/gr 1- p. Tomasz Bocianowski