?

IV Liceum Ogólnokształcąceim. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Archiwum

„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – wręczenie nagród

7 maja, 2022

7 maja 2022 r. podczas obchodów 159. Rocznicy Bitwy pod Krzykawką, bardzo uroczyście wręczono nagrody jedenastu laureatom Powiatowego Konkursu Tematycznego: „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego”, który zorganizowaliśmy we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Konkurs odbył się pod patronatem: Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Piotra Borka, Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego.

Nagrody otrzymali:

 1. Lachor Sebastian SP im. Jana Pawła II w Kluczach
 2. Curyło Franciszek SP Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu
 3. Kulanty Julia SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 4. Lubaszka Zuzanna SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 5. Wnuk Kamil SP im. Jana Pawła II w Kluczach
 6. Kowal Bartosz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 7. Pasternak Wiktoria Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 8. Łaskawiec Szymon SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
 9. Dela Szymon SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie
 10. Rogozik Honorata Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
 11. Krawczyk Aleksandra SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.

Dziękujemy patronom za ufundowanie nagród a laureatom, ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – finał

5 maja, 2022

Laureaci konkursu:

 1. Lachor Sebastian SP im. Jana Pawła II w Kluczach- 43 pkt.
 2. Curyło Franciszek SP Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu- 42 pkt.
 3. Kulanty Julia SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu- 41 pkt.
 4. Lubaszka Zuzanna SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu- 41 pkt.
 5. Wnuk Kamil SP im. Jana Pawła II w Kluczach- 39 pkt.
 6. Kowal Bartosz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu- 39 pkt.
 7. Pasternak Wiktoria Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu- 39 pkt.
 8. Łaskawiec Szymon SP im. Stanisława Staszica w Bolesławiu- 38 pkt.
 9. Dela Szymon SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie- 37 pkt.
 10. Rogozik Honorata Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu- 37 pkt.
 11. Krawczyk Aleksandra SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle- 37 pkt.

Finaliści konkursu:

 1. Panek Jakub Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie- 34 pkt.
 2. Sioła Katarzyna SP Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu- 34 pkt.
 3. Krawiec Kamil SP im. Jana Pawła II w Sułoszowej- 31 pkt.
 4. Żak Krystian Zespół Przedszkolno-Szkolny im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie-31 pkt
 5. Porc Amelia SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle- 29 pkt.
 6. Gamrot Amelia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie- 29 pkt.
 7. Parzych Diana SP Nr 3 Marcina Biema w Olkuszu- 29 pkt.
 8. Kołodziejczyk Mateusz SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie- 28 pkt.
 9. Rudy Milena SP im. Tadeusza Kościuszki w Chechle- 27 pkt.
 10. Bień Nadia Zespół Przedszkolno-Szkolny im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie- 26 pkt.
 11. Orczyk Zuzanna SP im. Jana Pawła II w Sułoszowej- 25 pkt.
 12. Niedziela Martyna SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie- 24 pkt.
 13. Gęgotek Monika SP im. Jana Pawła II w Sułoszowej- 23 pkt.
 14. Picheta Franciszek Zespół Przedszkolno-Szkolny im. płk. Francesco- 20 pkt.

Debata historyczna w IPN

29 kwietnia, 2022

27 kwietnia w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia odbył się finał VI Małopolskiego Turnieju Debat Historycznych. Wśród sześciu drużyn, walczących o awans do etapu ogólnopolskiego: III LO im. Mickiewicza w Tarnowie, I LO im. Nowodworskiego w Krakowie, III LO J. Kochanowskiego w Krakowie, V LO im. Witkowskiego w Krakowie, VI LO im. Mickiewicza w Krakowie znalazła się oczywiście drużyna IV LO im. Baczyńskiego w Olkuszu w składzie: Kinga Korcz, Julia Pacia, Filip Chalcarz, Dawid Fidyk oraz Krystian Myca. Doświadczone drużyny najlepszych krakowskich szkół postawiły bardzo wysoko poprzeczkę naszej drużynie, która powróciła do debat historycznych po wielu latach. W dwóch trudnych debatach, których tezy dotyczyły historii ucieczki Mikołajczyka z kraju oraz współczesnego postrzegania 20 - lecia międzywojennego zgodnie z oceną nasza drużyna spisała się bardzo dobrze zajmując VI miejsce. Szczególnie na podkreślenie zasługuje fakt, że drużyna została pochwalona za duży postęp jaki poczyniła w przygotowaniach od eliminacji regionalnych. Całość drużyny zasługuje na ogromne brawa, ponieważ mimo niewielkiego doświadczenia udało jej się dojść aż do finału. Nasze gratulacje!!!

Uwaga uczestnicy konkursu historycznego

27 kwietnia, 2022

Organizatorzy konkursu historycznego "Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego" powiadamiają, że w piątek 29.04.2022  w godzinach 12.00 - 13.00 w sali B20 możliwy będzie wgląd do prac uczestników.

„Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego” – etap powiatowy

27 kwietnia, 2022

W poniedziałek, 25.04. 2022 r. odbył się w naszej szkole drugi etap powiatowego konkursu tematycznego: „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego”, który przygotowaliśmy we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Piotr Borek Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Bogumił Sobczyk Starosta Olkuski oraz Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław. Uczestników konkursu powitała Pani Katarzyna Polak, Dyrektor IV LO, Pani Agnieszka Chłosta-Sikorska Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie komisji: Janusz Popiołek, Aneta Radwańska i Agnieszka Baldy-Krzysztofek.W etapie powiatowym wzięło udział 25 uczniów z 9 szkół podstawowych. Wszyscy, którzy przystąpili dzisiaj do konkursu są już finalistami, natomiast laureatów poznamy wkrótce. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką, 7 maja 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POEZJA K.K. BACZŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU”

25 kwietnia, 2022

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU, organizowanym przez:

 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

ul. Reformacka 3 31-012 Kraków

oraz

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

ul. Korczaka 7 32-300 Olkusz

Opis, idea główna Konkursu POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU

Konkurs POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU 2021/2022 dotyczy tytułowej postaci – K. K. Baczyńskiego – patrona IV LO w Olkuszu, jednostki „walczącej słowem i czynem” i jest jego twórczością  inspirowany. Krzysztof Kamil Baczyński jest patronem wielu instytucji kulturalnych, w tym oświatowych, ale nasz Konkurs jest skierowany do wszystkich szkół ponadpodstawowych  w Polsce, niekoniecznie noszących jego imię.

Ideą konkursu jest plastyczna  interpretacja poezji polskiego poety czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, przedstawiciela pokolenia Kolumbów, związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, uczestnika powstania warszawskiego.

Chcemy skłonić młodzież do rozwijania kreatywności i wrażliwości poprzez połączenie literatury i sztuki w malarskim przepracowaniu tematu, do dokonania analizy i interpretacji wybranego wiersza, co z kolei ma prowadzić do pogłębionej refleksji na temat postawy Polaka, poety – patrioty. Istotne jest zwrócenie uwagi na człowieka, który opisywał zaistniałą rzeczywistość, będąc częścią tej rzeczywistości. Proponujemy odniesienie do źródeł literackich, ale i interpretacyjne, metaforyczne czy symboliczne poszerzenie ich poprzez medium plastyczne – malarstwo, grafikę, rysunek.

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego człowieka, poszerzenie wiedzy historyczno-biograficznej, kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i wytworów ją opisujących, motywowanie  uczniów do rozwijania pasji historycznych, literackich oraz skłonienie do zgłębiania biografii autora w komparatystycznej analizie życiorysu i tekstów literackich. Niemniej istotnym celem jest pobudzenie kreatywności uczniów - kształtowanie umiejętności wykorzystywania motywów literackich i przełożenia ich na interpretację plastyczną w twórczości artystycznej.

Zwieńczeniem Konkursu będzie wystawa prac, stanowiąca kolaż obrazów – autorskich interpretacji wierszy.

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU ma charakter otwarty i ogólnopolski. Adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanych dalej Uczestnikami. Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie Laureatów oraz Uczestników Wystawy POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU, organizowanej w Galerii na Piętrze IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.

 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, spełniający wymagania punktu 1, czynnie zainteresowani sztuką oraz tematyką konkursu.

4. Przedmiotem konkursu jest obraz malarski, rysunek lub grafika  - tradycyjna lub komputerowa.

5. Organizator powołuje Jury Konkursu, którego przewodniczącym jest artysta-malarz Stanisław Wywioł (jednocześnie pełniący funkcję Kuratora Wystawy Pokonkursowej), które będzie kwalifikować prace na Wystawę Pokonkursową, a także wyłoni Laureatów - autorów najciekawszych prac.

6. Konkurs ma charakter jednoetapowy (zakłada kwalifikację nadesłanych przez Uczestników prac do Wystawy Pokonkursowej i wyłonienie przez powołaną przez dyrektora IV LO komisję Laureatów)
i jest przewidziany dla jednej kategorii szkolnej, tj. szkół ponadpodstawowych.

7. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z:
- powierzeniem prac Organizatorowi (wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatora, Organizator nie odsyła zgłoszonych prac);
- bezpłatnym udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, dokumentacji fotograficznej oraz publikacji Internetowych, we wszystkich działaniach związanych z Konkursem POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU – zgoda udzielana jest nieodpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych;
- wyrażeniem zgody na  prezentację i publikację wizerunku autora oraz jego pracy (pracy w całości lub we fragmentach) w celu dokumentacji, publikacji w formie katalogu oraz promocji idei konkursu;
- wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu, ewentualnych badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych  i ich poprawiania.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

10. Wymiary prac podlegają ograniczeniom formatowym.

      Wymagany wymiar: 50 x70 cm - malarstwo, rysunek.

      Grafika warsztatowa (linoryt, gipsoryt, drzeworyt itp.) wymiar dowolny.

      Grafika cyfrowa (wykonana w dowolnych programach graficznych) wydruk formatu A3

11. Na Konkurs zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace, które dotychczas nie były wystawiane oraz nagradzane w żadnych innych konkursach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Uczestnikami (Laureatami oraz tymi Uczestnikami, którzy zakwalifikują się na Wystawę) i imiennego zaproszenia ich na Wystawę Pokonkursową.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili ogłoszenia wyników i ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.


II. Zgłoszenie do Konkursu POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU 2021/2022

1. Jury powołane przez Organizatora, pod przewodnictwem artysty plastyka Stanisława Wywioła, ocenia nadesłane przez Uczestników prace, kwalifikując je do Wystawy Pokonkursowej oraz wyłaniając Laureatów.

2. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając odpowiednio zabezpieczoną pracę w „formie płaskiej”,
w formie koperty (NIE w tubach; prace zrolowane nie będą spełniały warunków formalnych Konkursu, którego częścią jest Wystawa Pokonkursowa) na adres Organizatora:

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu,
ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz

z dopiskiem KONKURS POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z Komisarzem Konkursu/Kuratorem Wystawy – Stanisławem Wywiołem.
Telefon:   692111992
Adres mailowy: stwywiol@gmail.com

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- odpowiednio zabezpieczoną pracę na Konkurs (zob. II.2.), opisaną na odwrocie za pomocą wydrukowanego formularza (zob. Załącznik nr 1)
- wypełnioną Kartę zgłoszeniową (zob. Załącznik nr 2)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku  Uczestnika podpisaną przez Rodzica lub prawnego opiekuna (zob. Załącznik nr 3)

4. O przyjęciu Zgłoszenia decyduje data dostarczenia do Organizatora (IV LO w Olkuszu) lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki.

5. Jedynie ci Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do Wystawy/zostały nagrodzone zostaną o tym powiadomieni drogą mailową. Organizator nie przewiduje kontaktu z Uczestnikami, których prace nie znajdą się na wystawie. 

6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy pod przewodnictwem artysty malarza Stanisława Wywioła oraz powołani przez Organizatora  specjaliści, zajmujący się historią, dziejami polskiej kultury, literatury oraz sztuk plastycznych.

8. Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac nagrodzonych/wyróżnionych.

IV. Nagrody
1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest udział w Wystawie Pokonkursowej oraz publikacja prac w katalogu dotyczącym wystawy.
2. Wyłonieni przez Jury Autorzy trzech najciekawszych prac zostaną uhonorowani Dyplomami.
3. Istnieje możliwość fundowania nagród i wyróżnień przez sponsorów.

Postanowienia Dodatkowe:
1. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania zaproszonych na wernisaż Uczestników Wystawy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu, Uczestnik ma możliwość ubezpieczenia prac na własny koszt.

V. Terminarz
25 kwietnia 2022 - ogłoszenie konkursu
31 maja 2022- nadsyłanie zgłoszeń  prac na Konkurs
6 czerwca 2022 - ogłoszenie wyników  (bezpośredni kontakt Kuratora z Opiekunem Uczestnika lub szkołą, zaproszenie Uczestnika wraz z Opiekunem na wernisaż Wystawy; organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z zakwalifikowanymi na wystawę/nagrodzonymi Autorami)
16 czerwca 2022  - termin wernisażu wystawy, na którym  zostanie ogłoszona lista Laureatów wraz z uroczystym wręczeniem Dyplomów i nagród
16 czerwca – 30 września 2022 - czas trwania Wystawy  Pokonkursowej

ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁEK:

KONKURS POEZJA KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W MALARSTWIE, GRAFICE, RYSUNKU
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu,
ul. Korczaka 7, 32-300 Olkusz

ZAŁĄCZNIKI:

Dzień otwarty

21 kwietnia, 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych na Dzień otwarty naszego liceum, który odbędzie się 26 kwietnia. W związku z tym, że odbędzie się on w dwóch turach, każda ze szkół otrzymała informacje na którą godzinę zapraszamy jej uczniów w nasze mury. Czekamy!

Konkurs tematyczny „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego- etap powiatowy

20 kwietnia, 2022

Etap powiatowy KONKURSU TEMATYCZNEGO Polskie drogi do niepodległości.
Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu na ul. Korczaka 7.

WYNIKI KONKURSU NA INTERPRETACJĘ WIERSZA K. K. BACZYŃSKIEGO

20 kwietnia, 2022

Uczestnicy tegorocznego konkursu zmierzyli się z interpretacją wiersza     K. K. Baczyńskiego   pt. „Rodzicom”.  Autorzy prac pisali opowiadania, które inspirowane były biografią poety oraz interpretacją wskazanego utworu.

Spośród nadesłanych, ambitnych i oryginalnych prac jury konkursu wyłoniło 6 najlepszych.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujmy za udział w konkursie  i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

I miejsce

Inga Ziarko

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu

Opiekun: Joanna Barzycka

II miejsce

Julia Tkacz

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym

Opiekun: Teresa Bień

III miejsce

Honorata Rogozik

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu

Opiekun: Joanna Barzycka

Wyróżnienia:

1. Aleksandra Obratańska

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie

Opiekun: Maria Sutyła

2. Aleksandra Krawczyk

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Opiekun: Monika Latos

3. Amelia Porc

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Opiekun: Monika Latos

Konkurs tematyczny „Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego.

6 kwietnia, 2022

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU POWIATOWEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO

Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Chechle:

1.            Krawczyk Aleksandra    38 pkt.         Monika Latos

2.            Porc Amelia                    35 pkt.          Monika Latos

3.            Rudy Milena                   33 pkt.          Monika Latos

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach:

1.            Lachor Sebastian           38 pkt.         Agata Janda

2.            Wnuk Kamil.                   37 pkt.         Marta Myszewska

3.            Myszewski Krzysztof     3 3 pkt.         Marta Myszewska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu

1.            Lubaszka Zuzanna          40 pkt.       Beata Baldy-Chojowska

2.            Kulanty Julia                    39 pkt.       Beata Baldy-Chojowska

3.            Łaskawiec Szymon.        3 7 pkt.       Beata Baldy-Chojowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sułoszowej

1.            Orczyk Zuzanna.             36 pkt.        Grażyna Rosa

2.            Krawiec Kamil                 34 pkt.        Grażyna Rosa

3.            Gęgotek Monika             34 pkt.        Grażyna Rosa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie

1.            Szwagrzyk Mateusz       36 pkt.         Grażyna Gałka

2.            Pajor Łukasz                    35 pkt.         Grażyna Gałka

3.            Dyląg Mateusz                32 pkt.         Grażyna Gałka

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

1.            Curyło Franciszek             33 pkt.          Dorota Harężlak

2.            Sioła Katarzyna                 32 pkt.          Dorota Harężlak

3.            Parzych Diana                   32 pkt.          Dorota Harężlak

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie

1.            Kołodziejczyk Mateusz  37 pkt.           Anna Nowojewska

2.            Niedziela Martyna           34 pkt.           Anna Nowojewska

3.            Dela Szymon                     34 pkt.           Anna Nowojewska

Zespół Przedszkolno-Szkolny im. Płk. Francesco Nullo w Krzykawie

1.            Picheta Franciszek           34 pkt.                 Alicja Kondek

2.            Bień Nadia                          34 pkt.                 Alicja Kondek

3.            Żak Krystian                       33 pkt.                 Alicja Kondek

Zespół Szkolno – Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu

1.            Pasternak Wiktoria         37 pkt.                 Ewa Hołaj - Dryńska

2.            Kowal Bartosz                   36 pkt.                 Bednarz Elżbieta

3.            Rogozik Honorata            35 pkt.                 Ewa Hołaj – Dryńska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach

1.            Swędzioł Igor                    34 pkt.                 Anna Majcher

2.            Słabosz Kamila                  31 pkt.                 Anna Majcher

3.            Cichoń Kacper                   29 pkt.                 Anna Majcher

„Dzień Kangura” – święto matematyki w IV LO

24 marca, 2022

W czwartek 17 III 2022 r. trzydziestu jeden uczniów naszej szkoły wzięło udział w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu "KANGUR MATEMATYCZNY". Zgodnie z tradycją organizowany jest w sąsiedztwie święta π (3.14.2022). Uczestnicy konkursu rozwiązywali przez 75 minut 30 zadań matematyczno-logicznych o różnym stopniu trudności w dwóch kategoriach, junior (25 uczniów) i student (7 uczniów).W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia matematyczne. Każdy uczestnik Konkursu 2022 otrzymał upominek – zabawkę logiczną Zaplątany Kangurek. Trzymamy kciuki za naszych uczniów i czekamy na wyniki. Szkolnym koordynatorem Konkursu jest pani Małgorzata Micorek.

Brąz dla chłopaków

24 marca, 2022

W piątek, 18 marca rozegrano Powiatową Licealiadę Młodzieży w Piłce Siatkowej Chłopców . Do zawodów zgłosiło się 5 drużyn. System rozgrywek „każdy z każdym” dał szanse wszystkim drużynom rozegrania meczu ze sobą. Bardzo dobrze spisała się nasza reprezentacja ulegając w tibreku ZS Nr 1 w Olkuszu i 2:0 I LO, ostatecznie zdobywając brązowy medal!Gratulacje dla naszych siatkarzy!!!

Promocja Szkoły

21 marca, 2022

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 - film:

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 - prezentacja:


W rytmie poloneza

18 marca, 2022

W dniu 16.03.2022 nasi uczniowie uczestniczyli w VIII Konkursie Tanecznym "Nasz Polonez" o puchar Dyrektorów Szkół. Po doskonałym występie nasz zespół zajął II miejsce, zaś Amelia Kyć została wybrana najlepszą tancerką turnieju spośród wszystkich uczestniczek. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Karolina Jurczyk, Amelia Kyć, Szymon Kijak, Łukasz Syguła, Oskar Wójcik, Zosia Wadas, Magdalena Stygar, Aleksandra Strzałka, Tomasz Stach, Partycja Sierka, Natalia Sawczyńska, Filip Samul, Probierz Jan, Mateusz Pielka, Jakub Piątek, Magdalena Paś, Konrad Nawara, Patryk Myszor, Oliwia Mucha, Bartosz Mączka, Michał Macałka, Filip Lasyk, Oliwia Kwarta, Karolina Kur, Amelia Kowalska, Gabrysia Kowal, Miłosz Karoń, Julia Huczek, Wiktoria Filarska, Piotr Cieślik, Aleksandra Chłosta, Kacper Barczyk. Opiekunem grupy była pani Anna Głąb. Zwycięzcom gratulujemy.

Czy w dobie cyfryzacji jest miejsce a filozofię?

18 marca, 2022

"Sapere aude - Odważ się być mądrym!”Mateusz Roszkowski z klasy I c został laureatem Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym# Sapere Aude!” organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Gala finałowa odbyła się 11 marca. Uczniowi naszej szkoły jury przyznało I miejsce za esej filozoficzny „Nowoczesna technologia i sztuczna inteligencja - sprzymierzeniec czy wróg człowieka? Rozważ problem, odwołując się do twórczości Stanisława Lema”. Mateusz został uhonorowany również nagrodą specjalną Wojewody Małopolskiego oraz nagrodą specjalną Małopolskiego Kuratora Oświaty. Gratulujemy!

Wspólne spotkanie

18 marca, 2022

Dziś miała miejsce lekcja wiedzy o społeczeństwie z udziałem radnego Rady Miasta w Bukownie - Sebastiana Piasty i Posła na Sejm RP - Aleksandra Miszalskiego. Tematem spotkania było poznanie struktur samorządu terytorialnego oraz na czym polega praca parlamentarzysty.

Finał dla naszych

16 marca, 2022

15 marca, po przerwie spowodowanej pandemią zainaugurowano Małopolski Turniej Debat Historycznych. Nasza drużyna w składzie Kinga Korcz Julia Pacia, Filip Chalcarz, Olaf Barczyk, Krystian Myca z przytupem zameldowała się w VI edycji tego Turnieju. Nasi uczniowie okazali się bezkonkurencyjni i zapewnili sobie miejsce w finale. W potyczkach na słowa pokonali II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. Tym samym nasza drużyna weźmie udział w finałach VI edycji MTDH!!! Gratulacje

Nie dały sobie odebrać zwycięstwa

16 marca, 2022

W dniu 14.03 odbyła się Powiatowa Licealiada Młodzieży w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły 3 olkuskie drużyny: z I LO ZS Nr 3 i IV LO. Rywalizacja odbyła się w systemie „każdy z każdym” i to właśnie My! wygrywając wszystkie swoje mecze zostaliśmy Mistrzami Powiatu! Oznacza to, że będziemy reprezentować powiat Olkuski w półfinałach wojewódzkich. Gratulujemy naszym dziewczynom!

Współdecydujemy – maraton pisania zadań

15 marca, 2022

Po warsztatach, które odbyły się 9 marca, w środę 14.03 przyszedł czas na maraton pisania zadań. Pod czujnym okiem pań ze Stowarzyszenia Res Sacra Miser oraz członków Zespłu ds.budżetu rodziły się pomysły. Termin składania zadań mija 18 mrarca, ale już w dniu maratonu było ich 10. Mamy nadzieję, że do końca tygodnia pojawi się ich jeszcze kilka. Okazało się, że nasi uczniowie wiedzą sporo o mechanizmie budżetu - dowodem na to wyniki Testu wiedzy o budżecie partycypacyjnym - gratulacje dla Karoliny (2d), Oli (2f) i Pana dyrektora! Efekty dzisiejszego maratonu można obejrzeć na naszej tablicy - są to wydrukowane ulotki reklmujące konkretne zadanie. Dziekujemy pani Ani i pani Dominice ze Stowarzyszenia za nieocenioną pomoc.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz RegionalnyProgram Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny #AktywniObywateleGranty

Brawo Ludwika!

10 marca, 2022

Miło nam poinformować, że w XXXII OLIMPIADZIE TEOLOGII KATOLICKIEJ pt. "Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła" uczennica klasy 3 Ep Ludwika Mucha została laureatką III miejsca. Gratulujemy!!!